Historia aktywności słonecznej:

-kpIndex

Prognoza aktywności słonecznej:

-kp high

Zaburzenia magnetyczne:

-goes magnetometer