Polecamy dwie prelekcje, z których można się dowiedzieć z czego są zbudowane drony, jakie zjawiska fizyczne zachodzą podczas ich użytkowania, jakie trudności i awarie mogą wystąpić oraz w jaki sposób można je ograniczyć."Fizyka w dronie, dron w fizyce" - część 1 - 2016 r. - bez użycia jakichkolwiek wzorów - 47 min:Tematyka:

# Budowa i zasada działania czujników wykorzystywanych w dronach.
# Czujniki miniaturowe MEMS w zestawieniu z modelami makroskopowymi.
# Kierunek magnetyczny a geograficzny (deklinacja).
# Zakłócenia pola magnetycznego poprzez obecność metali lub przepływającego prądu (zjawisko Oersteda).
# Widoczność satelitów, HDOP oraz aktywność słoneczna.
# Sprzężenie zwrotne - samoregulacja układu.
# Zasada zachowania momentu pędu - stabilizacja obrotów układu.
# Zawis, ruch postępowy - rozkład sił.
# Wyważenie modelu a obciążenie silników.
# Budowa i działanie silnika szczotkowego i bezszczotkowego.
# Dopasowanie śmigła do silnika (model hamowni).
# Rodzaje akumulatorów, ich eksploatacja, czas lotu.
# Propagacja fal radiowych, polaryzacja, strefa Fresnela, interferencja.
# Postrzeganie wzrokowe modelu.
# Bezpieczeństwo lotów."Fizyka w dronie, dron w fizyce" - część 2 - 2018 r. - 40 min:Tematyka:

# Hierarchia czujników, ich działanie i wpływ czynników zakłócających.
# Żyroskop jako podstawowy czujnik, różnice w zachowaniu wynikające z dodania akcelerometru.
# Współpraca pomiędzy czujnikami oraz zastępowanie podczas sytuacji awaryjnych.
# Żyroskop i akcelerometr - fuzja danych - korekta przechyłu.
# Stabilizacja kamery lub aparatu.
# Toilet Bowl Effect (TBE) - problem stabilizowania pozycji.
# Żyroskop i magnetometr - fuzja danych - korekta kursu.
# Barometr i akcelerometr - fuzja danych - korekta wysokości.
# Utrata zespołu napędowego (albo kilku).
# Tryby lotu umożliwiające kontynuację lotu podczas awarii.
# Sześciowirnikowiec - paradoks fizyczny w zawisie.
# Tricopter (trzywirnikowiec) - budowa i działanie.
# Łączenie akumulatorów.