17 września 2018 r. pojawiły się nowe Wytyczne Szefa Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uszczegółowienia zasad wykonywania lotów modeli latających oraz bezzałogowych statków powietrznych o MTOW nie większej niż 25 kg w strefach ruchu lotniskowego lotnisk wojskowych (MATZ) oraz strefach kontrolowanych lotnisk wojskowych (MCTR).

Większość operatorów i tak nie odczuje tych zmian.

Tutaj - można prześledzić jakie zmiany zaszły (w stosunku do Wytycznych z maja 2018 r.) - na czerwono usunięte zapisy, na żółto dodane.

Aktualne Wytyczne SSSRL


Rafał Wojtyniak