Czy można filmować lub fotografować za pomocą drona inne osoby?

Za pomocą drona można filmować albo fotografować inne osoby. Czy zdobyte w ten sposób materiały możemy później legalnie wykorzystać?

Nie wiem czy wiesz, ale wizerunek innej osoby jest to dobro osobiste, które podlega ochronie prawnej. Rozpowszechnianie takiego wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej.

Zezwolenia takiego natomiast nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

  1. osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
  2. osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Oznacza to zatem, że jeżeli zamierzasz rozpowszechniać wykonane za pomocą drona filmik lub zdjęcie z udziałem osób na nim utrwalonych, musisz posiadać ich zgodę na rozpowszechnienie tego filmiku lub zdjęcia.  Ewentualnie można publikować (rozpowszechniać) film lub zdjęcie z innymi osobami, jeśli tej osobie zapłacono wynagrodzenie za zgodę rozpowszechnienia materiału z jej wizerunkiem.

Reasumując za pomocą drona można filmować albo fotografować inne osoby. Jednakże, jeżeli nie posiadasz zgody tych osób lub nie zapłaciłeś im wynagrodzenia za zgodę, nie możesz rozpowszechniać oraz publikować filmików lub zdjęć z ich udziałem. Wyjątek stanowi filmik lub zdjęcie osoby powszechnie znanej, jeżeli  wykonano je w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych oraz osoby, która stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza masowa.

Źródło: latam-dronem.pl, Kancelaria Adwokacka
Adwokat Kamil Wasilewski
ul. Gruwnaldzka 517c/29
62-064 Plewiska k. Poznania
tel.: +48 503 070 837

To ci się spodoba
Komentarze
Ładowanie...