Czy można zestrzelić drona?

W USA nie można zestrzelić drona

Chyba każdy miłośnik drona słyszał historię Pana Merideth, lat 47, który mieszka w Hillview w Kentucky i lubi strzelać do dronów.  Kiedy bezzałogowy samolot unosił się nad jego domem, gdzie obok w ogródku opala się jego nastoletnia córka, Pan William wyciągnął karabin i zestrzelił drona. Sprawa znalazła swój finał w sądzie. Jej wynika jeszcze nie jest znany. Nasuwa się, zatem pytanie czy można zestrzelić drona w Polsce? Jeżeli tak to, w jakich okolicznościach?

Naruszenie prawa posiadania nieruchomości przez drona

Latając dronem nad posiadłością sąsiada możemy zgodnie z treścią art. 342 kodeksu cywilnego narazić się z jego strony na zarzut samowolnego naruszenia jego prawa do posiadania nieruchomości.  Naruszeniem posiadania jest wkroczenie przez jakikolwiek podmiot w sferę faktycznego władztwa nad rzeczą sprawowanego przez posiadacza w taki sposób, że władztwo to nie może być sprawowane przez posiadacza w dotychczasowym zakresie. Przełóżmy to na język nieprawniczy:)

Częste przeloty drona nad nieruchomością na dość niskiej wysokości moim zdaniem można uznać za samowolne naruszenie posiadania. Nie będzie już takim naruszeniem latanie dronem na dużych wysokościach.  Niestety trudno określić w metrach te wysokości. Zgodnie z przepisami prawa nie ma jasno sprecyzowanej granicy w tym zakresie. Naruszeniem posiadania będzie też niezależnie od wysokości dłuższe „zawiśnięcie dronem” nad nieruchomością sąsiada.

Co w takim przypadku może zrobić właściciel nieruchomości? Czy może zestrzelić drona?

Zgodnie z treścią art. 343 § 1 kodeksu cywilnego sąsiad może zastosować obronę konieczną, ażeby odeprzeć samowolne naruszenie posiadania. Obrona konieczna, jak wynika z jej nazwy, musi być dostosowana do stopnia zagrożenia posiadania. W związku z tym nie możemy uszkodzić lub zniszczyć drona, a tym bardziej do niego strzelać. W zamian za to można zagrozić operatorowi drona wezwaniem odpowiednich służb, jeżeli natychmiast nie opuści Naszej nieruchomości.  Ostatnio wiele również uwagi poświęca się urządzeniom zakłócającym łączność z dronem, jednakże posługiwanie się nimi grozić może odpowiedzialnością karną  z art. 208 prawa telekomunikacyjnego. Zgodnie z tym przepisem jeżeli ktoś bez wymaganego pozwolenia używa urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, podlega karze grzywny w wysokości do 1000 złotych. Natomiast czyni to w sposób uporczywy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Zatem odradzam korzystanie z tego typu urządzeń do walki z dronami.

Teoretycznie można wyobrazić sobie taką sytuację, że nad Naszą nieruchomości lata dron wyposażony w broń i zaczyna strzelać do Nas. Wówczas zgodnie z zasadą obrony koniecznej dopuszczalne byłoby zestrzelić drona. Wydaję się jednak, że taka sytuacja jest mało prawdopodobna.

Odpowiedzialność karna za zestrzelenie drona

Podejmując walkę z dronami musimy pamiętać o tym, aby nie odpowiadać karnie za uszkodzenie maszyny.  Zgodnie bowiem z treścią art. 124 § 1 kodeksu wykroczeń kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia (obecnie 500 zł), podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Jeżeli zniszczmy drona, który kosztuje ponad 501 zł to popełnimy przestępstwo z art. 288 § 1 kodeksu karnego, za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Warto także wspomnieć, że powyższe przepisy i ograniczenia nie dotyczą służb specjalnych. Zgodnie z nową ustawą  z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych służby specjalne w określonych sytuacjach mają prawo zestrzelić drona.

Ps. Powyższe informacje są oczywiście dla tych co posiadają wymagane  przepisami prawa zezwolenie na posiadanie broni. Jeżeli takiego pozwolenia nie posiadasz i zaczniesz strzelać do drona to popełnisz przestępstwo z art. 263 § 2 kodeksu karnego. Zgodnie z jego treścią:

„Kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

Zatem dwa razy zastanów się czy warto strzelać do drona.

 

Źródło: latam-dronem.pl, Kancelaria Adwokacka
Adwokat Kamil Wasilewski
ul. Gruwnaldzka 517c/29
62-064 Plewiska k. Poznania
tel.: +48 503 070 837

 

To ci się spodoba
Komentarze
Ładowanie...